MG

ทำความรู้จักกับ MG

                รถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีการพัฒนามาโดยตลอดมีอินโนเวชั่นใหม่ๆ ออกมาตอบสนองผู้ใช้อยู่เสมอๆ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่พัฒนาในรถยนต์อาจเป็นเพียงระบบพื้นฐานของรถยนต์เองเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน การพัฒนารถยนต์ไม่มีจำกัดแล้ว่าจะต้องเป็นเพียงระบบพื้นฐานรถยนต์เท่านั้น มีการนำเอาศิลปะวิทยาการอื่นๆ มาประกอบการพัฒนาด้วย ทำให้วงการรถยนต์มีการแข่งขันด้านพัฒนาการและรูปลักษณ์ภายนอก เพื่อเอาใจผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ช่วง 5 […]

Learn more →