ยานยนต์สีเขียวที่รักษ์โลก

ยานยนต์สีเขียวรักษ์โลก ทางเลือกใหม่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          โลกของเราในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนมาก ทั้งผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น สถานที่และสิ่งปลูกสร้างที่เกิดจากการสร้างของมนุษย์ก็เพิ่มมากขึ้น และนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลทำให้สภาพแวดล้อมบนโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกัน คือ ธรรมชาติที่อยู่ในส่วนต่างๆ ของโลกนั้นมีจำนวนลดลง บางที่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจนผิดไปจากเดิมซึ่งนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศบนโลก สภาพอากาศของโลก นอกจากจะส่งผลกระทบกับมนุษย์เราแล้ว สัตว์ต่างๆ […]

Learn more →